پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مرکز همایشهای صدا و سیما، غرفه های مدولار، نمایشگاه بازیهای رایانه ای