پردازش تصویر کمان ، نمایشگاه تهران هوشمند، برج میلاد

موقعیت غرفه: غرفه سازی در ایران