غرفه های مدولار، پاویون چین،نمایشگاه ایران فارما ، مصلی تهران

موقعیت غرفه: غرفه سازی در ایران