غرفه های مدولار ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

موقعیت غرفه: غرفه سازی در ایران