غرفه های مدولار ، نمایشگاه بازیهای رایانه ای، مرکز همایشهای صدا و سیما

موقعیت غرفه: غرفه سازی در ایران