غرفه سازی مدولار

وقتی غرفه ها در متراژهای کوچک و شبیه هم باشد و یا در جنب یک همایش سمینار برگزار شود، غرفه ها به صورت پیش ساخته ی مدولار اجرا می شود. غرفه های مدولار با استفاده از سازه های آلومینیومی هشت پر یا اسپیس فریم می باشد. برای ويژه سازی و سفارشی سازی غرفه های مدولار، می توان از المان های چوبی و یا سازه های گرافیکی بهره برد.

شرکت پارسان در زمینه اجرای غرفه های مدولار ساده و ويژه دارای تجربیات متعددی است که نمونه کارهای آن را در این بخش می توانید مشاهده کنید.