12500
(Booth made outside Iran ( Square meters
35000
(Indoor booth inside Iran ( Square meters
450
(Indoor booths (Number

Why Parsan ?

Carpentry workshop

Design studio

Grade A in booth design

Departments related to booths

Construction of pavilion in more than 20 countries

Member of Association of Exhibitors in Iran


Latest News

اجرای پاویون ایران در نمایشگاه اتومکانیکای دوبی ۲۰۱۹
|
همچنین غرفه ی شرکت آذرفرش نیز در این نمایشگاه توسط شرکت پارسان طراحی و اجرا گردید.   پارسان، یکی از بزرگ ترین مجموعه های غرفه سازی شرکت های ایرانی درخارج
غرفه های زیر 36 متر در این نمایشگاه ها نمی توانند غرفه سازی کنند
|
به عبارت دیگر اگر قصد غرفه سازی چوبی و سفارشی را دارید، تنها در صورتی که غرفه ای بالاتر از ۳۶ مترمربع را داشته باشید این مجوز برای شما صادر خواهد شد. بر این
حضور پارسان در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست
|
این نمایشگاه با حضور 254 شرکت داخلی در فضایی به وسعت بیش از 18 هزار مترمربع در سالنهای 31 – 35 – 40 و 44 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برپا شده