نمایشگاه مخابرات ۲۱ ام را خود شرکت نمایشگاه های تهران برگزار می کند

به گزارش پایگاه خبری شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی و راه حل های نوآورانه امسال از ۵ تا ۸ اسفندماه توسط خود شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و مجری قبلی که شرکت پالارسامانه بود به دلایل نامشخصی مجری برگزاری این دوره از نمایشگاه نیست.
با توجه به این که تاریخ همیشگی برگزاری این نمایشگاه در ابتدای مهرماه هر سال بود و با توجه به شیوع کرونا، مشخص نیست این نمایشگاه با چه کیفیت و کمیتی برگزار گردد.