نمایشگاه فرش دموتکس آلمان بعد از تعویق ۴ ماهه، کلا کنسل شد.

نمایشگاه فرش و کف پوش دموتکس هانور آلمان (DOMOTEX) که بزرگ ترین نمایشگاه فرش در دنیاست و هر ساله در ژانویه ( دی ماه) برگزار می شد امسال به دلیل کرونا به ماه می ۲۰۲۱ ( اردیبشهت ماه ۱۴۰۰) موکول گردید و امروز اعلام شد که در این تاریخ هم برگزار نخواهد شد و احتمالا همان تاریخ دی ماه ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه در بخش فرش دستباف اصلی ترین شرکت کنندگان، ایرانی بودند و شرکت های فرش ماشینی هم در متراژهای بزرگ و تعداد زیادی شرکت می کردند و غرفه سازی های بزرگی انجام می دادند.

شرکت پارسان نیز در این نمایشگاه در سال های گذشته برای شرکت های ایرانی غرفه سازی های زیادی کرده بودند که با توجه به این تعویق نمایشگاه، امیدواریم در نمایشگاه آتی نسبت به ارائه خدمات اقدام کنیم.

شرکت پارسان، یک شرکت با توان و تجربه ی فراوان در ارائه خدمات غرفه سازی به شرکت های ایرانی در تمام کشورهای اروپا، ترکیه، روسیه، دبی و عراق است.