حضور پارسان در هجدهمین نمایشگاه محیط زیست

هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از تاریخ 24 تا 27 فروردین 1398 در نمایشگاه بین المللی برگزار شد.

این نمایشگاه با حضور 254 شرکت داخلی در فضایی به وسعت بیش از 18 هزار مترمربع در سالنهای 31 – 35 – 40 و 44 شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران برپا شده ‌ که در مقایسه با سال 96 تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه 180 درصد رشد داشته است.
 
شرکت پارسان  نیز در این نمایشگاه طراحی و اجرای غرفه گروه شرکت های سایپا را  به مساحت 433 متر مربع را به عهده داشت .