غرفه های مدولار، پاویون چین،نمایشگاه ایران فارما ، مصلی تهران

غرفه های مدولار ، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

غرفه های مدولار ، نمایشگاه بازیهای رایانه ای، مرکز همایشهای صدا و سیما

غرفه هندی باغواتی، نمایشگاه اگروفود

 CRRCغرفه چینی، نمایشگاه صنایع ریلی

ناودیس راه،نمایشگاه شهرسازی، مصلی 

پردازش تصویر کمان ، نمایشگاه تهران هوشمند، برج میلاد